22 พฤษภาคม 2562 ปิดท่องเที่ยวในเขตอุทยานหาดเจ้าไหมตรัง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/80686

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ประกาศปิดการท่องเที่ยวทางทะเล ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน 2562 เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลสามารถฟื้นฟูสภาพตามธรรมชาติได้ด้วยตนเอง หัวหน้าอุทยานแห่งขาติหาดเจ้าไหม เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง เตรียมประกาศปิดการท่องเที่ยวทางทะเล ประกอบด้วยเกาะมุก เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายนของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่สั่งการให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ดำเนินการปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายนของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม สามารถฟื้นฟูสภาพตามธรรมชาติได้ด้วยตนเอง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสำหรับการออกไปท่องเที่ยวทางทะเล โดยทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กำหนดเปิดการท่องเที่ยวใหม่อีกครั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวรับทราบมาตั้งแต่ปีที่แล้ว”โดยจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม คอยตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ลาดตระเวน ไม่ให้มีการนำเรือออกไปเที่ยวทางทะเลโดยเด็ดขาด หากพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาด และพื้นที่เกาะบางแห่ง ยังสามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติ”